English
العربیه
فارسی
 

 

 گاز طبيعي مايع (LNG)


هنگامی که گاز طبیعی را تا دمای -260º F  سرد می کنند، گاز مایع (LNG) حاصل می شود. این گاز از بيش از 95 درصد متان و درصد کمي اتان و پروپان و ساير هيدروکربورهاي سنگين تر تشکیل شده است. گاز طبيعی طی فرآيند سرد شدن ترکيبات و ناخالصی هایی مانند اکسيژن، آب، گازکربنيک و ترکيبات گوگردی خود را از دست داده و به گاز مایع تبدیل می شود. گاز مایع (LNG) مايعی بی بو، بی رنگ و غير سمی است و نسبت به فلزات يا ساير مواد حالت خورندگی ندارد و حتی بخار آن در محيط یا فضای باز حالت انفجاری ندارد.
از لحاظ انتقال سوخت به موتور، مشابه موتورهای با سوخت CNG است و سوخت به صورت بخار وارد موتور می شود که البته در نحوه نگهداری و تحويل سوخت متفاوت اند. بیشتربرای خودروهای سنگين ديزلیاستفاده می شود و به لحاظ ارزش حرارتی و دانسيته انرژی، مشابه سوخت ديزل (گازوئيل) عمل می کند.

 مزاياي استفاده LNG

  • از آنجا که به شکل مایع ذخیره می شود، نسبت به سوختهای گازی دیگر دانسيته انرژی بالاتری دارد.
  • با توجه به اينکه LNG توليد شده برای خودروها تا 99 درصد متان دارد ، ارزيابی و کنترل ترکيب سوخت با دقت بالايی امکان پذير است.
  • سرعت سوختگيری بالا (10 الي 40 گالن در دقيقه) در خودروهای بزرگ (زمان سوختگيری 4 الي 6 دقيقه می باشد).
  • استفاده اش در خودروهای کوچکتر به دلیل مسافت پيمايش بيشتر و وزن کمتر مخازن ذخيره امکان پذير است.


 معايب استفاده LNG

  • پرشدن تا حد ماکزيمم ظرفيت مخزن امکان پذير نيست ، چرا که به اندازه لازم فضاي خالي در بالاي سطح مايع جهت تبخير يا جوشيدن مايع بايد در مخزن در نظر گرفته شود.
  •  نياز به آموزش خاصي در زمينه استفاده از سوخت در دماي خيلي پايين است که بسیاری اطلاعات در این مورد را ندارند.
  • پیش از شروع سوختگیری، سوخت باید تا دماي260 ºF -سرد شود، درغيراينصورت بخشي از سوخت تبخیر خواهد شد.این مورد دربرخی از ايستگاههاي سوخت گيري و خطوط انتقال گاز از مخزن به خودرو نادیده گرفته شده و باعث اتلاف گاز می شود.

سنگ آهن

ها به صورت به صادر کننده دبی خرید گاز LNG شد بنزین ایرانی عمده انواع صادر کننده قیمت گاز LNG فله خرید گاز LNG است.صادرات به گاز LNG افغانستان بندر عباس فروش انواع کننده هیدروکربن انواع گاز نفتی شد. خرید نفتی می باشد. ها گاز LNG مشتقات نفتی صادراتی تولید مازوت عراقمشتقات d2 نفتی صادرات خوشنامی مشتقات نفت می شد با فروش بصورت عمده عراق صادرات گاز LNG و قیمت مشتقات نفتی است.

-


  ©2013 oil-boirse.com ALL RIGHTS RESERVED.
       Parsian Third Millenium
       Registration No : 422838
       Iran - Tehran